diumenge, 20 d’octubre de 2013

L'ordinador (III) : Tipus de Perifèrics

Actualment, existeixen una àmplia gamma de perifèrics. Gràcies a la facilitat de la seva configuració a l'ordinador a través de la tecnologia plug and play i la, cada vegada major flexibilitat dels drivers o controladors de dispositiu que cal instal·lar en la màquina la tasca d'instal·lació de perifèrics ha deixat de ser costosa i plena d'impediments i qualsevol usuari mínimament familiaritzat amb el vocabulari informàtic pot instal·lar aquests complements.

Des fa pocs anys, a més, existeixen un seguit de dispositius que es poden connectar en calent (amb l'ordinador engegat i sense instal·lació de drivers) gràcies la presència de connexions USB.

Entre l'àmplia tipologia de perifèrics podem fer la següent classificació:

 1. Perifèrics per introduir dades
  • El ratolí.
  • El teclat.
  • La tauleta gràfica.
 2. Perifèrics per mostrar imatges
  • El monitor.
 3. Perifèrics per imprimir documents
  • La impressora.
  • El plotter.
  • La impressora 3D.
 4. Perifèrics per digitalitzar imatges:
  • L'escàner.
  • La càmera digital.
  • La videocàmera digital.
  • La webcam
 5. Perifèrics per connectar-nos a internet
  • El mòdem.
  • El router
 6. Perifèrics per emmagatzemar informació
  • El disc dur extern.
  • El pendrive.
Activitat

Caldrà que elaboris una presentació emprant MS Powerpoint destinada a parlar de cadascun dels perifèrics anunciats més a dalt. Per a cada perifèric, caldrà destinar una diapositiva que combinarà text, imatges i enllaços segons les indicacions que el professor un donarà a l'aula.

Investiga
 • Quin sistema de connexió s'utilitza per connectar el ratolí i el teclat amb l'ordinador?
 • Quin ús professional es pot donar a una tauleta gràfica?
 • Actualment, els monitors s'anomenen monitors plans o TFT. Com eren els monitors fa aproximadament cinc anys?
La propera setmana continuarem treballant completant la presentació Powerpoint dedicada als perifèrics. Per a cada perifèric destinarem una diapositiva en la que es combinarà text amb explicació clara i concreta.

diumenge, 29 de setembre de 2013

L'ordinador (II): els perifèrics i la comunicació a la CPU

 1. Concepte de perifèric

    2. Comunicació dels perifèric amb la CPU

La comunicació entre la unitat central de l'ordinador i els perifèrics és possible a través de "camins intermedis" que s'anomenen ports.


Existeixen gran varietat de ports externs i alguns són específics per alguns perifèrics concrets. Aquest és el cas del port PS/2 que s'usa encara per connectar teclats i ratolins a la CPU. Cal dir que darrerament aquests dispositius ja es connecten a través de ports tipus USB

La taula adjunta et permet veure els diferents ports i el seu possible ús i velocitat de transferència d'informació.


Investiga

Actualment, s'anuncien ordinadors que disposen de ports USB 3.0, informa't sobre les seves característiques i taxa de transferència de dades.

Una bona eina per a convertir les diferents unitats d'emmagatzematge d'informació és la que podeu veureu en la següent aplicació.


En la propera sessió parlarem dels diferents: Tipus de Perifèrics Existents.diumenge, 22 de setembre de 2013

L'ordinador (I): el Hardware


En l'activitat d'avui aprendràs, coneixeràs i reberàs informació sobre els principals components físics que integren en l'actualitat un ordinador de sobretaula. A les imatges adjuntes podràs apreciar aquests components (segons una vista frontal, lateral i posterior). Segons les indicacions proporcionades a l'aula, hauràs d'elaborar una presentació amb format MS Powerpoint que contingui informació sobre cada component acompanyada d'una imatge suficientment representativa.

fig.1 : Vista frontal d'un ordinador de sobretaula
fig. 2: Vista posterior d'un ordinador de sobretaula
fig. 3: Vista lateral interior d'un ordinador de sobretaula

Per acabar la sessió et proporciono un seguit de dades numèriques molt característiques i utilitzades en el camp de la informàtica. Fixa-t'hi i reflexiona-hi per després respon les preguntes següents:

 1. Quants kilobytes caben en un CD-ROM de 700 MB?
 2. Quants gigabytes són 20 MB?
 3. Quants kilobytes són 2 GB?
La resposta a les tres preguntes les hauràs de realitzar en un processador de textos i, posteriorment, enviar-me'l a la meva adreça de correu electrònic: pvilardell@pive.es

I la propera setmana: L'ordinador (II): els perifèrics i la comunicació a la CPU.

dijous, 6 de juny de 2013

Valoració Final

Com a darrera activitat, et demano que responguis el següent qüestionari. Aquest està pensat per a que tant pugui ser d'utilitat per a vosaltres (us permeterà reflexionar sobre allò que het i el nivell d'aprofondiment que heu assolit) com al professor (de cara a preparar les classes del proper curs).Espero que tingueu un bon estiu i ens retrobem el proper setembre.

Salutacions cordials.

dimecres, 29 de maig de 2013

Repassem3: GIMP 2.6

FOTOMUNTATGE AMB GIMP 2.6

Amb l'objectiu de repassar les principals eines de selecció i retoc presents en el programa de retoc fotogràfic Gimp 2.6, us proposo que a partir de les dues fotografies següents: 1. Efectueu un fotomuntatge en el que el noi subjecti per la mà un peix.
 2. Canvieu el color de la camiseta del noi.
 3. Elimineu els endolls que apareixen a la paret.
 4. Canvieu el color dels ulls del peix.
 5. Inseriu, a la part inferior dreta el vostre nom i cognoms.
Per poder efectuar aquestes modificacions caldrà treballar amb les eines de selecció i l'opció Colors del programa.

Una vegada efectuat el fotomuntatge, caldrà que l'enregistreu amb el nom de repas3.xcf i repas3.jpg i m'envieu aquest darrer fitxer a: pvilardell@pive.es.

El valorarà:

 1. La qualitat de la selecció dels diferents elements.
 2. El gust per l'elecció dels colors que generin un fotomuntatge el més realista possible.
 3. La realització de totes les activitats .
 4. L'enregistrament correcta dels fitxers.
 5. El correcte enviament i correcta recepció del fitxer.


dimecres, 22 de maig de 2013

Repassem 2 : Powerpoint

MS POWERPOINT

La suite de Microsoft Office ofereix un programa molt versàtil i extremadament indicat per efectuar presentacions per a un auditori presencial.

Avui hauràs de preparar una diapositiva, amb MS Powerpoint, en la que es mostrin la planta, l'alçat i el perfil de la següent figura que hauràs de crear amb SketchUp.


Recorda que:
 • L'alçat és la vista que s'aconsegueix d'una figura quan ens col·loquem davant seu.
 • El perfil és la vista que s'aconsegueix quan des de l'alçat movem la peça 90º cap a l'esquerra.
 • La planta és la vista que s'aconsegueix quan des de l'alçat movem la peça 90º cap a munt. 

 D'aquesta forma en una única diapositiva caldrà introduir:

TÍTOL
Imatge general de la figura.
Alçat
Perfil
Planta

No oblidis introduir diferents animacions en els elements de la diapositiva i desar la presentació en format repas2.pptx i repas2.ppsx fent-me arribar aquest darrera a la meva bústia de correu: pvilardell@pive.es

dimarts, 14 de maig de 2013

Repassem 1


Treballem amb SketchUp 8.0

SketchUp és un programa de modelatge en 3D del programa comercialitzat per Google i dissenyat per a arquitectura, enginyeria civil, i enginyeria mecànica, així com animació i desenvolupaments de videojocs. El programa, que està dissenyat per la facilitat del seu l'ús, permet la col·locació dels models en Google Earth.
Google 3D Warehouse permet als usuaris de Google SketchUp buscar, descarregar i contribuir amb models lliures.

A continuació et presento diverses figures. Escull-ne sis i intenta construir-les amb el programa SketchUp 8.0 seguint la indicacions proposades a classe.


Desa cada imatge amb el seu corresponent nom: fig1.skp ; fig2.skp ,...fins a fig6.skp a la carpeta 1ESO > Repas.  Una vegada finalitzades les construccions caldrà que me les facis arribar al correu: pvilardell@pive.es.