dimecres, 29 de maig de 2013

Repassem3: GIMP 2.6

FOTOMUNTATGE AMB GIMP 2.6

Amb l'objectiu de repassar les principals eines de selecció i retoc presents en el programa de retoc fotogràfic Gimp 2.6, us proposo que a partir de les dues fotografies següents: 1. Efectueu un fotomuntatge en el que el noi subjecti per la mà un peix.
 2. Canvieu el color de la camiseta del noi.
 3. Elimineu els endolls que apareixen a la paret.
 4. Canvieu el color dels ulls del peix.
 5. Inseriu, a la part inferior dreta el vostre nom i cognoms.
Per poder efectuar aquestes modificacions caldrà treballar amb les eines de selecció i l'opció Colors del programa.

Una vegada efectuat el fotomuntatge, caldrà que l'enregistreu amb el nom de repas3.xcf i repas3.jpg i m'envieu aquest darrer fitxer a: pvilardell@pive.es.

El valorarà:

 1. La qualitat de la selecció dels diferents elements.
 2. El gust per l'elecció dels colors que generin un fotomuntatge el més realista possible.
 3. La realització de totes les activitats .
 4. L'enregistrament correcta dels fitxers.
 5. El correcte enviament i correcta recepció del fitxer.


dimecres, 22 de maig de 2013

Repassem 2 : Powerpoint

MS POWERPOINT

La suite de Microsoft Office ofereix un programa molt versàtil i extremadament indicat per efectuar presentacions per a un auditori presencial.

Avui hauràs de preparar una diapositiva, amb MS Powerpoint, en la que es mostrin la planta, l'alçat i el perfil de la següent figura que hauràs de crear amb SketchUp.


Recorda que:
 • L'alçat és la vista que s'aconsegueix d'una figura quan ens col·loquem davant seu.
 • El perfil és la vista que s'aconsegueix quan des de l'alçat movem la peça 90º cap a l'esquerra.
 • La planta és la vista que s'aconsegueix quan des de l'alçat movem la peça 90º cap a munt. 

 D'aquesta forma en una única diapositiva caldrà introduir:

TÍTOL
Imatge general de la figura.
Alçat
Perfil
Planta

No oblidis introduir diferents animacions en els elements de la diapositiva i desar la presentació en format repas2.pptx i repas2.ppsx fent-me arribar aquest darrera a la meva bústia de correu: pvilardell@pive.es

dimarts, 14 de maig de 2013

Repassem 1


Treballem amb SketchUp 8.0

SketchUp és un programa de modelatge en 3D del programa comercialitzat per Google i dissenyat per a arquitectura, enginyeria civil, i enginyeria mecànica, així com animació i desenvolupaments de videojocs. El programa, que està dissenyat per la facilitat del seu l'ús, permet la col·locació dels models en Google Earth.
Google 3D Warehouse permet als usuaris de Google SketchUp buscar, descarregar i contribuir amb models lliures.

A continuació et presento diverses figures. Escull-ne sis i intenta construir-les amb el programa SketchUp 8.0 seguint la indicacions proposades a classe.


Desa cada imatge amb el seu corresponent nom: fig1.skp ; fig2.skp ,...fins a fig6.skp a la carpeta 1ESO > Repas.  Una vegada finalitzades les construccions caldrà que me les facis arribar al correu: pvilardell@pive.es.