diumenge, 29 de setembre de 2013

L'ordinador (II): els perifèrics i la comunicació a la CPU

  1. Concepte de perifèric

    2. Comunicació dels perifèric amb la CPU

La comunicació entre la unitat central de l'ordinador i els perifèrics és possible a través de "camins intermedis" que s'anomenen ports.


Existeixen gran varietat de ports externs i alguns són específics per alguns perifèrics concrets. Aquest és el cas del port PS/2 que s'usa encara per connectar teclats i ratolins a la CPU. Cal dir que darrerament aquests dispositius ja es connecten a través de ports tipus USB

La taula adjunta et permet veure els diferents ports i el seu possible ús i velocitat de transferència d'informació.


Investiga

Actualment, s'anuncien ordinadors que disposen de ports USB 3.0, informa't sobre les seves característiques i taxa de transferència de dades.

Una bona eina per a convertir les diferents unitats d'emmagatzematge d'informació és la que podeu veureu en la següent aplicació.


En la propera sessió parlarem dels diferents: Tipus de Perifèrics Existents.diumenge, 22 de setembre de 2013

L'ordinador (I): el Hardware


En l'activitat d'avui aprendràs, coneixeràs i reberàs informació sobre els principals components físics que integren en l'actualitat un ordinador de sobretaula. A les imatges adjuntes podràs apreciar aquests components (segons una vista frontal, lateral i posterior). Segons les indicacions proporcionades a l'aula, hauràs d'elaborar una presentació amb format MS Powerpoint que contingui informació sobre cada component acompanyada d'una imatge suficientment representativa.

fig.1 : Vista frontal d'un ordinador de sobretaula
fig. 2: Vista posterior d'un ordinador de sobretaula
fig. 3: Vista lateral interior d'un ordinador de sobretaula

Per acabar la sessió et proporciono un seguit de dades numèriques molt característiques i utilitzades en el camp de la informàtica. Fixa-t'hi i reflexiona-hi per després respon les preguntes següents:

  1. Quants kilobytes caben en un CD-ROM de 700 MB?
  2. Quants gigabytes són 20 MB?
  3. Quants kilobytes són 2 GB?
La resposta a les tres preguntes les hauràs de realitzar en un processador de textos i, posteriorment, enviar-me'l a la meva adreça de correu electrònic: pvilardell@pive.es

I la propera setmana: L'ordinador (II): els perifèrics i la comunicació a la CPU.