dimarts, 14 de maig de 2013

Repassem 1


Treballem amb SketchUp 8.0

SketchUp és un programa de modelatge en 3D del programa comercialitzat per Google i dissenyat per a arquitectura, enginyeria civil, i enginyeria mecànica, així com animació i desenvolupaments de videojocs. El programa, que està dissenyat per la facilitat del seu l'ús, permet la col·locació dels models en Google Earth.
Google 3D Warehouse permet als usuaris de Google SketchUp buscar, descarregar i contribuir amb models lliures.

A continuació et presento diverses figures. Escull-ne sis i intenta construir-les amb el programa SketchUp 8.0 seguint la indicacions proposades a classe.


Desa cada imatge amb el seu corresponent nom: fig1.skp ; fig2.skp ,...fins a fig6.skp a la carpeta 1ESO > Repas.  Una vegada finalitzades les construccions caldrà que me les facis arribar al correu: pvilardell@pive.es.