dimecres, 29 de maig de 2013

Repassem3: GIMP 2.6

FOTOMUNTATGE AMB GIMP 2.6

Amb l'objectiu de repassar les principals eines de selecció i retoc presents en el programa de retoc fotogràfic Gimp 2.6, us proposo que a partir de les dues fotografies següents:  1. Efectueu un fotomuntatge en el que el noi subjecti per la mà un peix.
  2. Canvieu el color de la camiseta del noi.
  3. Elimineu els endolls que apareixen a la paret.
  4. Canvieu el color dels ulls del peix.
  5. Inseriu, a la part inferior dreta el vostre nom i cognoms.
Per poder efectuar aquestes modificacions caldrà treballar amb les eines de selecció i l'opció Colors del programa.

Una vegada efectuat el fotomuntatge, caldrà que l'enregistreu amb el nom de repas3.xcf i repas3.jpg i m'envieu aquest darrer fitxer a: pvilardell@pive.es.

El valorarà:

  1. La qualitat de la selecció dels diferents elements.
  2. El gust per l'elecció dels colors que generin un fotomuntatge el més realista possible.
  3. La realització de totes les activitats .
  4. L'enregistrament correcta dels fitxers.
  5. El correcte enviament i correcta recepció del fitxer.