diumenge, 29 de setembre de 2013

L'ordinador (II): els perifèrics i la comunicació a la CPU

  1. Concepte de perifèric

    2. Comunicació dels perifèric amb la CPU

La comunicació entre la unitat central de l'ordinador i els perifèrics és possible a través de "camins intermedis" que s'anomenen ports.


Existeixen gran varietat de ports externs i alguns són específics per alguns perifèrics concrets. Aquest és el cas del port PS/2 que s'usa encara per connectar teclats i ratolins a la CPU. Cal dir que darrerament aquests dispositius ja es connecten a través de ports tipus USB

La taula adjunta et permet veure els diferents ports i el seu possible ús i velocitat de transferència d'informació.


Investiga

Actualment, s'anuncien ordinadors que disposen de ports USB 3.0, informa't sobre les seves característiques i taxa de transferència de dades.

Una bona eina per a convertir les diferents unitats d'emmagatzematge d'informació és la que podeu veureu en la següent aplicació.


En la propera sessió parlarem dels diferents: Tipus de Perifèrics Existents.