dimecres, 21 de maig de 2014

Treballem amb SketchUp 8.0

SketchUp és un programa de modelatge en 3D dissenyat per a arquitecturaenginyeria civil, i enginyeria mecànica, així com animació i desenvolupaments de videojocs. El programa, que està dissenyat per la facilitat-ne l'ús, permet la col·locació dels models en Google Earth.
Google 3D Warehouse permet als usuaris de Google SketchUp buscar, descarregar i contribuir amb models lliures.

Aquest programa es pot descarregar des de: http://www.sketchup.com/es/download i pots saber una mica més del seu ús i aplicacions a través dels videotutorials que es presenten en aquest enllaç. I dels manuals següents:
L'activitat d'avui consistirà en dissenyar una figura similar a aquesta:


A partir de la planta següent amb les mides indicades i llur modificació posterior:

Una vegada dissenyada la planta caldrà fer el corresponent alçat assolint una imatge similar a aquesta. Finalment caldrà passar a donar una textura a l'objecte.

Si ens queda temps passarem a enregistrar un vídeo, similar a aquest, de la construcció:
dimecres, 14 de maig de 2014

Retoc Fotogràfic amb GIMP 2.6


En la jornada d'avui treballarem amb la recreació d'un ambient fotogràfic. Es tractarà d'elaborar una fotografia similar a la que es presenta a continuació.


Aquesta activitat s'efectuarà partint d'aquestes dues imatges:

gat

flor

Caldrà treballar amb l'eina de selecció anomenada ARC que ens permeterà escollir la flor de la fotografia. Amb aquesta selecció usarem la fotografia del gat com a fons. Farem diverses còpies de la fotografia per poder obtenir diferents flors amb diferent escalat i coloració.

També canviarem el color dels ulls del gat i acabarem el treball signant la imatge. Caldrà que la imatge la deseu amb el nom de gatR.xcf i gatR.jpg i em feu arribar per correu electrònic a: perevilardell@gmail.com el fitxer amb l'extensió .xcf