dimecres, 4 de març de 2015

Les fustes transformades


Les fustes transformades sorgeixen en el moment que l'home se'n adona que amb la fusta estreta directament des dels arbre no te suficient, i així comença a treballar amb nous materials. Les fustes transformades més importants són:

  • Contraplacat
  • Aglomerat
  • Tauler de fibres DM
  • Tauler de fibres TABLEX
  • Fullola.
Contraplacat.

El contraplacat és un tauler que es fa amb xapes primes de fusta que es col·loquen les unes sobre les altres en la direcció de la veta alternada i s'encolen entre elles amb resines sintètiques a gran pressió i calor. Això els hi confereix major resistència mecànica i estabilitat bidimensional que un tauló de gruix equivalent però d'una sola capa. És molt resistent en totes direccions.

Imatge d'un contraplacat


Aglomerat.

És un tipus de tauler format per serradures de fustes de menor qualitat, aglomerades per un adhesiu amb pressió i alta temperatura.Imatge d'un aglomerat

Tauler de fibres DM

El tauler de fibres està fet per fibres de material llenyós de mida gairebé microscòpica unides per un adhesiu, amb l'aplicació de pressió i temperatura.


Imatge d'un tauler DM